Mass media

Persuasiunea prin intermediul mass-mediei

Persuasiunea este procesul de influențare și schimbare a opiniilor, atitudinilor sau comportamentului unor persoane, care este conştienta că se intenționează această influențare, prin expunerea la mesaje transmise în interesul de a influenţa opiniile, atitudinile sau comportamentele publicului

O astfel de definiție permite distincţia dintre persuasiune şi manipulare, dintre modificarea opiniilor, atitudinilor sau comportamentelor prin expunerea la mesaje aleatorii şi persuasiune.

Persuasiunea reprezintă una dintre principalele forme de exercitare a influenţei sociale, oferind posibilitatea de comparare a opiniilor şi adoptarea unor noi atitudini superioare, pe fondul respectării dreptului la opţiune al celor care primesc mesajul prin intermediul mass-media. Persuasiunea, ca orice altă formă de influenţă psiho-socială, presupune o formă de comunicare – în principal în mass media – în urmă căreia se obţine o modificare de atitudine şi comportament.

Caracteristicile canalului de comunicare modifică în mod semnificativ eficienţa mesajelor persuasive

Comunicarea directă se dovedeşte deosebit de eficientă și performanță în cele mai multe cazuri, datorită implicării personale a comunicatorului şi destinatarilor, atunci când există feedback-uri prompte, care permit ajustări dinamice în structurarea şi transmiterea mesajului în funcţie de reacţia auditoriului. Din cadrul mijloacelor indirecte de comunicare, cele mai eficiente se dovedesc a fi televiziunea, radioul, presă scrisă.

Persuasiunea nu conţine neapărat o intenție negativă pentru că nu ascunde fapte, ci le evidenţiază doar pe cele favorabile. Ea folosește forţa argumentării și puterea de convingere a jurnalistului, maniera în care acesta este capabil să creeze o lumină cât mai favorabilă pentru ideea sa.

Într-o societate actuală în care se utilizează din ce în ce mai mult mijloacele de comunicare în masă, se iscă întrebări cu privire la rolul şi modul de funcţionare ale acestor sisteme și complexe de transmitere a informaţiei. Criticile îndreptate spre mass-media se concentrează mai ales asupra persuasiunii, deoarece vizează atitudinile şi comportamentele, iar persuasiunea afectează în mod direct spațiul privat al fiecărui individ, modul de exprimare a propriei sale personalităţi, domeniul diferenţierii sale, ba chiar mai mult, libertatea sa.

Persuasiunea a devenit una dintre cele mai controversate teme din mass media actuală, după cum o dovedeşte creşterea numărului de dezbateri asupra publicităţii, marketingului sau controlului informaţiei.